image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Lượt xem: 36
Kế hoạch số: 163/KH-UBND Ngày ban hành: 21/9/2023 Người ký: PCT UBND huyện Lĩnh vực: TBXH
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới