image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cơ cấu tổ chức của UBND xã Bắc Hưng
Lượt xem: 30

1. Lãnh đạo UBND:

Chủ tịch:                                Đoàn Quốc Hùng

Phó chủ tịch:                          Phạm Hữu Tiến

2. Công an xã:

Trưởng Công an:                            Đại úy Phạm Hồng Hải

3. Công chức UBND xã:

 - Văn phòng - Thống kê:      Dương Thị Hương

- CHT Quân sự:                     Đoàn Vũ Trung An

- Tư pháp - Hộ tịch:               Nguyễn Thế Tĩnh

- Tài chính - Kế toán:             Lương Thị Ngàn

- Văn hóa - Xã hội (VHTT, TBXH):        Nguyễn Anh Tuấn

- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường (ĐC-XD): Nguyễn Minh Khang

- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường (NN-GT-MT): Phạm Tiến Phú

Tin khác

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới