image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khĩ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý sử dụng pháo; Luật quản lý, sử dụng vũ khĩ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017
Lượt xem: 10
Kế hoạch số: 193/KH-UBND Ngày ban hành: 04/12/2023 Người ký: CT UBND huyện
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới