image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cơ quan xã Bắc Hưng tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 25
Sáng này 02/10/2023, cơ quan xã Bắc Hưng tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 năm 2023

Thực hiện sự chỉ đạo, cơ quan xã Bắc Hưng tổ chức Lễ chào cờ thường xuyên vào đầu tháng. Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm, đầy đủ của tất cả cán bộ công chức cơ quan xã. Tháng 10 là tháng đầu tiên của quý IV, tháng thực hiện rà soát các chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ năm.

Anh-tin-bai

Chủ trì buổi Lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Bá Sựng - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã đã đánh giá, nhận xét những ưu điểm 9 tháng đầu năm 2023, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan trong thời gian tới. Tập thể cơ quan xã quyết tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng, các chỉ tiêu năm đưa địa phương ngày càng phát triển.

VP - DTH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới