image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn năm 2023TCVN 9001:2015
Lượt xem: 10
Quyết định số: 68/QD-UBND Ngày ban hành: 11/4/2023 Người ký: CT UBND xã
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới