image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN, ĐĂNG NHẬP VÀO THAO TÁC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Lượt xem: 59
Hướng dẫn các bước thực hiện nộp hồ sơ  dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Hải Phòng. https://dichvucong.haiphong.gov.vn
Tải về
VP - DTH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới