image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân xã Bắc Hưng tổ chức giám sát công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 68
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, quan trọng trong quá trình hội nhập, trong cải cách hành chính gắn liền với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng nhân dân xã đã chọn chủ đề giám sát quý III năm 2023 là công tác chuyển đổi số. Qua giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.  

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại phòng họp trụ sở xã Bắc Hưng, Hội đồng nhân dân xã Bắc Hưng tổ chức hội nghị giám sát quý III năm 2023 về công tác chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì hội nghị giám sát là đồng chí Nguyễn Bá Sựng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đối tượng được giám sát là Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã. Thành phần Đoàn giám sát gồm các đồng chí Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Anh-tin-bai

(Ảnh triển khai hội nghị giám sát)

  Buổi giám sát gồm 02 phần: Giám sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND xã, Công an xã và nghe báo cáo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã.

Tại hội nghị giám sát, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia các ý kiến. Đồng chí Nguyễn Bá Sựng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã tiếp thu các ý kiến tham gia, thảo luận và trả lời của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, kết luận chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, những kiến nghị đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện công tác chuyển đổi số.

Anh-tin-bai

(Ảnh thảo luận, tham gia ý kiến tại hội nghị giám sát)

Sau buổi giám sát, HĐND xã đề nghị các ban HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; Ban chỉ đạo chuyển đổi số tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp tháo gỡ hạn chế để thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra trrong Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 01/3/2023 về chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 làm tiền đề thực hiện công tác chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới