image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
QĐ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính; kết quả đánh giá, xếp loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các phòng chuyên môn và Uỷ ban nhân dân xã,thị trấn năm 2023
Lượt xem: 5
Quyết định số: 4802/QĐ/UBND Ngày ban hành: 08/11/2023 Người ký: CT UBND huyện
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới